Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Bu bölümden mezun olan öğrencilere "İşletme Lisans Mezunu" ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

  • Türkiye’deki bütün işletmelerin yönetim, finans, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları gibi fonksiyonlara yönelik alanlarda çalışabilirler.
  • Türkiye’deki tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında, uzman, yönetici vb pozisyonlarda istihdam olanağı bulunmaktadır.
  • Ayrıca Programdan mezun olacak öğrenciler, alanlarıyla ilgili yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer elde edebilirler.
      Mezuniyet Koşulları
  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.