PROGRAM HAKKINDA

AUZEF’e bağlı olan İşletme Programı, dört yıllık açık öğretim lisans programıdır. Diploma programımızın içeriği, küresel rekabet ortamının gerektirdiği koşullar ve açık öğretim sisteminin gerektirdiği yüksek kalite standartları doğrultusunda, öğrencilerin nitelikli modern işletmecilik eğitimi almalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda da, problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, işletmecilik disiplininin bütün alanlarında uzmanlaşmış, geleceğin yöneticilerini yetiştirmek, diploma programımızın öncelikli amacı olarak belirlenmiştir.

Detaylı Bilgi

İşletme programıyla öğrencilere;

  • İşletme bilimini kavramış ve işletmecilik fonksiyonlarına hâkim olma,
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan ve etik değerleri benimsemiş işletmeci olabilme,
  • Türkiye’deki işletmelerin yönetici kademelerine nitelikli yöneticileri yetiştirme,
  • Bilimin toplumun faydasına kullanılmasını ve gerçek hayatla buluşmasını sağlayan modem, verimli ve örnek teşkil edecek bir işletmeci olma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

İşletme lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

  • ÖSYM tarafından belirlenen puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler tercih yaparak başvurabilirler.
    Herhangi bir lisans bölümünde okuyan öğrenciler ve lisans bölümü mezunları da ikinci üniversite kapsamında bölüme başvuru yapabilirler.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

İşletme lisans programı; mikro iktisat, istatistik, pazarlama ilkeleri, insan kaynakları yönetimi, işletme finansı, muhasebe, ticaret hukuku ve kalite yönetimi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

İşletme programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “İşletme Lisans Mezunu” unvanını kazanırlar. (Diploma üzerindeki ibare)

İşletme lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilirler.

Kariyer Olanakları

İşletme lisans programı mezunları;

  • Türkiye’deki bütün işletmelerin yönetim, finans, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları gibi fonksiyonlara yönelik alanlarda çalışabilirler.
  • Türkiye’deki tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında, uzman, yönetici vb pozisyonlarda istihdam olanağı bulunmaktadır.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.